#Muối chay

8,000₫

Mô tả

#Muối chay,ngon/ loại thường (69gr) :9.000 ₫
#Muối chay,ngon/ loại thường (79gr) : 11.000 ₫
#Muối tôm ( 69gr) : 10.000 ₫
#Muối tôm ( 79gr) : 12.000 ₫
#Muối tôm (110 gr) : 16.000 ₫

Bình luận

Sản phẩm khác