Phương thức thanh toán:

Sento chấp nhận nhiều phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử, và thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

Hướng dẫn chi tiết:

Để thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn phương thức phù hợp tại trang thanh toán và làm theo hướng dẫn.